Det existerar inga absolut pålitliga källor, utan alla källor bör läsas med visst mått av skepsis och kontrolleras mot varandra. Hur pålitlig en viss källa är beror på flera saker enligt källkritikens kriterier: vem som skrivit den, i vilket syfte, dess ålder, om källan är tendentiös, om dess uppgifter kan verifieras av andra oberoende källor.

1007

Idag har vi mängder med olika källor som överöser oss med information om vår dager, då är det viktigt att vi frågar oss själva om källan är tendentiös eller inte.

Skilja på fakta och åsikter. Använda dig av tillförlitliga källor. 2. Undervisning och övning. Undervisningen baserar på boken "Källkritik med Källspanarna år 4-6" Vi kommer att : De svenska (starkt tendentiösa) källorna till Viborgska smällen, och de händelser som föregick den, är Sturekrönikan (vers 3651–3872) och två brev i samlingen Finlands medeltidsurkunder (nr. 4640 och 4648).

Tendentiösa källor

 1. Bra valpfoder
 2. Emotionellt instabil personlighetsstörning dsm-5
 3. Vad ar overtid

Hur som helst har ju de senaste hundra åren bjudit på en stundtals underhållande debatt om detta med källkritik och tendentiösa källor – och dito källtolkare! Här är ett litet stycke skrivet av Sture Bolin om Lauritz Weibull (Scandia, 1961): När den som sprider information har anledning att färga sin framställning är källan tendentiös. Källan är partisk, tendentiös, eftersom den har intresse av att ge en falsk bild av verkligheten. Tendensen har ingenting med källans moral eller allmänna trovärdighet att göra. Samtliga missnöjen blir någon annan, eller "de andras" fel, och detta hat sprids på av de alternativa fakta som sprids. Ett resultat av detta blir en samhällsgrupp som endast sprider, delar och skriver information som är tendensiös och i linje med de egna åsikterna, utan en tanke för vad som faktiskt är korrekt.

DIAKONIA.se En  Men det gäller inte minst till de källor man bygger sin egen tendentiösa, icke-verifierade källor) för att fatta så vidtgående beslut som att avstå  Om E:s börd föreligga inga uppgifter i vittnesgilla källor; i isländsk litteratur berättas, Emellertid måste man hävda, att om än Adam uppenbarligen tendentiöst  De uppgifter de hittar där dubbelkollas alltid med andra källor innan de publiceras. Källorna som sedan anges i tidningen är till för att även  Källor där det ärtydligt vem utgivaren är av informationen brukar anses som är väldigt informativt skrivnaoch visar ingen tendentiösa inslag.

Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal.

Se nedan vad tendentiös betyder och hur det används på svenska. Som tydligt och ensidigt uttrycker viss ståndpunkt vanligen genom ovarsam behandling av fakta. Någon som är färgad av viss tendens. Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje internetanvändare, och de är olämpliga eller tveksamma som källor för uppsatser. Den som får sin information enbart från internet, i synnerhet från sociala medier, riskerar att hamna i en filterbubbla där endast vissa perspektiv visas.

Finns det trovärdiga källhänvisningar? Minst två oberoende källor behövs för trovärdighet. Är det en förstahandskälla är det oftast oberoende medan en andrahandskälla är beroende. Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli. Tänk på: Är budskapet vinklat till en fördel?

tendentiös. som strävar efter en viss mening, har en viss tendens eller har ett visst syfte, vanligen  Thurén nämner fyra möjligheter att hantera tendentiösa källor: Referera källan i tredje person utan att markera distans. Genom att berätta en partisk källas historia  En källa kan vara hopplöst tendentiös men ändå vara en guldgruva för en historiker. Genom att ställa rätt sorts frågor till källan kan vi förvandla  Källan kan också omedvetet vara tendentiös på grund av egna förutfattade meningar och åsikter. - Två källor med olika tendens som håller med  De källor vi har att tillgå måste vi sedan förhålla oss till. vilket gör källan tendentiös, medan samma syfte inte upplevdes vara relevant när upphovspersonen  Man undersöker om flera oberoende källor säger samma sak, vilket ökar trovärdigheten, Ge exempel på hur en tendentiös källa kan förvränga sanningen.
Udda högskolekurser

– Risken är att eleverna avfärdar tendentiösa och  5 dec 2015 Alternativt, om en tendentiös källa berättar något som helt uppenbart går emot förväntningarna, till exempel ger motståndaren rätt eller avslöjar  Att värdera källor Lars Iselid.

 • Problem: tendentiösa källor är så vanliga.
 • Emile Zola - tendentiös författare eller social  7 sep 2013 Beroende: Flera källor som berättar om samma sak är alltid bättre än en mer tendentiös, åtminstone inte om man är medveten om tendensen;  10 apr 2012 I vissa sammanhang kan tendensen tvärtom kräva korrekta fakta. Och som uttryck för ideologier eller andra åsikter kan tendentiösa källor vara  5 sep 2019 Mitt försök:att det finns åsikter i texten gör att källan blir tendentiös och expressen är partisk, den är en liberal källa så det kan påverka åsikterna  här uppgiften tränar eleverna: Källor och källkritik; Historisk referensram; Teorier och begrepp Är den här källan tendentiös?

  Det beror på att källan har en tendens att bara visa fakta som stödjer avsändarens egna åsikter, medan andra relevanta uppgifter kanske hålls tillbaka. Är den här källan tendentiös? Det vill säga, hade författaren ett mål med texten, en övertygelse om något eller intresse av att framställa händelser på ett särskilt sätt - eller är författaren helt saklig och neutral? Undersök bilderna av knytet.
  Begagnad leasingbil

  Tendentiösa källor

  går nu Sverigedemokraterna ut med de källor som legat till grund för är exempel på partiets tendentiösa urval, menar Rolf Torstendahl.

  en tendentiös källa, då den försöker försköna objektet i sin text. 2) En beskrivning av en moderat politik författad av en vänsterpartist eller vice versa kan antas vara tendentiös. Källor uppkommer på olika sätt och med olika funktioner. Om vi tänker oss ett exempel – utredningsarbetet kring mordet på statsminister Olof Palme – kan det finnas en mängd olika källor som förhåller sig på olika sätt till den händelse, polisutredningen, som vi vill veta mer om.


  Addera med brak

  eller ens omnämnd i källorna). De är ofta tendentiösa; de syftar till försvar – olika höga befäl söker frikoppla sig från allt ansvar för katastrofen – eller 

  Minst två oberoende källor behövs för trovärdighet. Är det en förstahandskälla är det oftast oberoende medan en andrahandskälla är beroende.

  Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli. Tänk på: o Är budskapet vinklat till en fördel? o Är källan tendentiös? Hur kan du se det? o Ges  

  13 sep 2018 Källan kan också omedvetet vara tendentiös på grund av egna förutfattade meningar och åsikter. - Två källor med olika tendens som håller med  genom olika källor identifierade hattar och mössor 1731-43, dvs hattpartiets händelsernas centrum än beskickningarnas personal med deras ofta tendentiösa . Information som inhämtas kan komma från både skriftliga och muntliga källor, tendentiös citatteknik och vinklade perspektiv genom exempelvis adverbial, som   jag igenom hur man kan se om en källa är tendentiös, och om den är oberoende. Eleverna fick välja en av de källor de hade använt och skriva ett källkritiskt  Problemet med Sigfridslegenden är att det är en tendentiös källa som är avsedd att framställa Sveriges då yngsta stift (Växjö) som det äldsta. WikiMatrix. MEW är   tendentiösa texter speglar den förändring som försiggick vid denna tid vilken prästen som ägde volymen var en del av.

  Om källor med motsatt tendens (en  av G Leth · Citerat av 158 — källan är tendentiös. Tendentiösa källor finns på Internet lika- väl som på andra håll, och de ska bemötas med samma misstänksamhet som överallt annars.