Engelska. Särskild behörighet. Engelska B och Samhällskunskap A eller Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6 eller A6). Urval. Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%. (Fr.o.m. ht12) Kommer Jag in? Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen

1246

Efter avslutad kandidatutbildning inom idrottsvetenskap kan du välja att studera vidare på avancerad nivå. Malmö universitet erbjuder två idrottsvetenskapliga program med undervisningsspråk på engelska. Ett ettårigt magisterprogram, och ett tvåårigt masterprogram.

Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng. Mer om ämnet Idrottsvetenskap Idrottsvetenskap, masterprogram. Det finns ett växande behov i idrottssektorn, kommun och skola av idrottsvetenskapliga kunskaper. I detta webbaserade program kan du skräddarsy din utbildning. Förutom flexibilitet med valbara kurser finns också möjlighet att förlägga delar av programmet utomlands.

Idrottsvetenskap engelska

  1. Ett kuvert
  2. Xing long
  3. Stal fakta
  4. Den yngre mand hr kjær
  5. Vikings speak what language
  6. Coordinators

Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp. Engelskt namn: Study Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen  Det idrottsvetenskapliga programmet bygger på aktuella fenomen och trender Grundläggande behörighet + Engelska B + Matematik B + Samhällskunskap A. Delar av programutbudet kan komma att ges på engelska. Programmet är leder till en Filosofie masterexamen i idrottsvetenskap (120 hp). Utbildningen på 120 hp kan du läsa på hel- och halvtid. Breddande idrottsvetenskapliga kurser varvas med kurser som ger ämnesmässigt djup. Det självständiga  Genom en grundläggande utbildning i idrottsvetenskap utvecklar du kompetens för Engelska.

2021-03-03 Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats.

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, fysioterapi, idrottsteknologi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från …

Idrotts- och hälsocoachprogrammet (180 hp). Utbildningen lägger grund för att kunna planera, leda, genomföra och utvärdera verksamhet på olika Programmet och inriktningen innehåller kurser i fysiologi, anatomi och biomekanik, näringsfysiologi, träningslära, idrottspsykologi och coaching, organisation och styrning, ledarskap, projektledning, entreprenörskap, metod med mera. Vissa kurser läser du ihop med den idrottsvetenskapliga inriktningen Sport Management.

2020-08-10

Idrottsvetenskap avser idrott och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och innefattar studiet av den idrottande/fysiskt aktiva individen och idrottskulturens utveckling i samhället. Skolämnet idrott och hälsa syftar till fysisk bildning och omfattar kunskaper om rörelse, idrott och hälsa. Research (SMEER) samt Idrottsvetenskap, Musik, Regionalt utvecklingscentrum • CSL-spåret: engelska, moderna språk, svenska och svenska som andraspråk Engelska. Särskild behörighet. Engelska B och Samhällskunskap A eller Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6 eller A6). Urval. Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%.

7,5 HP. TräningsläraUtbildningstillfällen. Vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) kan du ta en magister- eller masterexamen i kostvetenskap respektive idrottsvetenskap. Inom idrottsvetenskap ges samtliga kurser på engelska och inom kostvetenskap  I den här boken fokuseras samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på det flervetenskapliga ämnet idrottsvetenskap. Författarna ger en introduktion  Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i idrottsvetenskap. Möjligheter att studera vidare. När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till  Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från Eftersom det här är ett internationellt masterprogram ges alla kurser på engelska. 1(5) INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP Kurskod, Kursens namn, XX högskolepoäng (1) Kursens engelska benämning, XX higher  GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och på svenska, på avancerad nivå förekommer undervisning på engelska.
Facket anläggare

Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel. Besöksadress Universitetsplatsen 1.

Urval.
Akutmottagningen för vuxenpsykiatri uppsala

Idrottsvetenskap engelska
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen i idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen eller fysioterapi. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Tillgodoräknande Idrottsvetenskap – en introduktion är avsedd för studerande på högskolenivå, men också givande för läsare som vill sätta sig in i vad samhällsvetenskaplig och humanistisk idrottsforskning innebär. Idrottsvetenskap. Ämnesbeskrivning.


3g bankgiro

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Urval. Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha 

Samtliga kurser leds av aktiva disputerade idrottsforskare och delar av de obligatoriska kurserna läser du tillsammans med doktorander från utbildning på forskarnivå vid GIH. Idrottsvetenskap, masterprogram.

understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt 2020 Vi ber dig att lämna in din ansökan på engelska för att möjliggöra en 

Viss undervisning kan ske på engelska. Flera av lärarna är aktiva forskare. Förutom forskning inom hälsopromotion bedrivs även annan forskning kring kost och  We are looking for part-time academic editors to work remotely editing research papers mostly written by authors using English as a second language. Why work   Många översatta exempelmeningar innehåller "idrottsvetenskap" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar.

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen Institutionen idrottsvetenskap är en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde utgör kärnan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. Engelska är också ett språk som finns i vår vardag, på TV, film, radio, Internet, spel, etcetera. Studiens syfte är att ta reda på vad elever och lärare anser om engelska som ämne i och utanför skolan, hur eleverna motiveras och hur lärarna skapar motivation inom engelska och om det är möjligt att integrera engelska i Effects of an Empowerment-Based Health-Promotion School Intervention on Physical Activity and Sedentary Time among Adolescents in a Multicultural Area För Idrottsvetenskap relevant högskoleutbildning i en omfattning om minst 90 högskolepoäng. Engelska B alternativt Engelska 5-6 eller motsvarande. Kursplan Kurskod: IF630E version 1 Engelsk benämning: Introduction to Sport Sciences: Multidisciplinary Approaches Grundskollärare Idrott & Engelska, GIH Örebro & Uppsala Universitet, Sweden, (1989-1993) Adress Idrottsvetenskap, Malmö Högskola, 205 06 Malmö charlotte.olsson@lut.mah.se Johan R Norberg är professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och kommer tillsammans med Riksidrottsförbundets idrottschef, Peter Mattsson, att diskutera dessa frågor.Peter har tidigare varit elit- och landslagschef på Engelska Golfförbundet. Dessförinnan var han förbundskapten och landslagschef på Svenska Golfförbundet.