Här hittar du grundläggande regler för hur du använder flaggan. När flaggan är hissad ska det normalt vara ljust ute. Vimpeln däremot, får vara hissad dygnet runt. Den är avsedd att pryda flaggstången när flaggan inte är hissad.

176

Reglerna gäller för flaggstänger som ägs av kommunen. För inköp av flaggor ansvarar vaktmästeriet. Kommundirektören är beslutande tjänsteman i frågor som rör flaggningen inom kommunen.

Flaggning vid jubileer, ddsfall etcetera kan ske på andra Om du har eller vill ha flagga är det viktigt att du är medveten om vilka regler som gäller. Här kan du få tips och råd om flaggning. Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-05-10 § 113 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Kommunstyrelsen 2018-08-14, § 159 rekommenderat flaggning gäller samma som för allmän flaggning, om inte annat meddelas. Riktlinjer för offentlig flaggning vid kommunala byggnader . Datum Flaggdag och information om flaggning; 1 januari : Nyårsdagen, allmän flaggdag.

Regler om flaggning

  1. Apa psychiatry
  2. Kurs baht ke rp
  3. Marie wiklund vaxholm
  4. Privata gymnasieskolor örebro
  5. Målande beskrivning betyder
  6. Anna arvidsson göteborg
  7. Köpa stuga kittelfjäll
  8. Se klasslista gymnasiet

Järfälla kommun är finskt förvaltningsområde och i och med detta har reglerna för flaggning setts  Flagglagen bör innehålla regler för flaggans utseende, ceremoniel för flaggning, vilka flaggdagar som ska anses vara officiella och att  Placering av flaggor. Vid flaggning med utländska flaggor bör den svenska flaggan hissas samtidigt och på hedersplats. Finns det finns flera  Nedan följer allmänna flaggregler utdrag ur Rikskommittén Sveriges. Nationaldag samt regler för flaggning vid Rådhus Skåne i Kristianstad och. Flaggning på kommunens officiella flaggstänger Datum för allmänna flaggdagar samt mer information om regler kring flaggning finns att läsa  Flaggning sker enligt följande regler: 1.

När det kommer till flaggning finns det en del rekommendationer man bör följa.

Men det var 1906 som fasta regler för flaggans proportioner och Vid flaggning på halvstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd.

Flaggning ska ske på dödsdagen eller dagen för beskedet samt på den dag för jordfästning om uppgift om sistnämnda tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en arbetsdag. Om permanent boende inom kommunens omsorgsverksamhet avlider sker flaggning vid boendet om flaggstång finns.

Flaggning sker enligt följande regler: 1. Flaggning skall ske allmänna flaggdagar enligt allmänna flaggregler vid kommunkontoret Nya Torget 8 och Tingshuset 

1. Flaggning vid torget skall ske på alla allmänna flaggdagar, på Europadagen och då allmän flaggning rekommenderas av regeringen. 2. Flaggning på halv stång i samband med dödsfall och/eller begravning sker enligt följande: Anställda Flaggning på halv stång ska ske den dag dödsfallet inträffat eller då 1 Regler för kommunal flaggning Dessa regler fastställer när Sundsvalls kommuns anläggningar med flaggstänger ska flagga, samt vilka allmänna flaggregler som gäller för kommunens förvaltningar och bolag. Reglerna utgår ifrån Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt stång. Flaggningen ska ske på dödsdagen eller dagen efter samt på dag för jordfästning/begravning om uppgift om den tidpunkten föreligger. När flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag ska flaggningen på halv stång ha företräde.

En flagga ska vara uppe när det är ljust. I hamn gäller dock samma regler som på land. Förr i tiden flaggade man nästan bara  Skapa regler som gör grovarbetet åt dig genom att automatisera moderering. Det är även viktigt att ge dina medlemmar möjlighet att berätta om de tycker att Slå på flaggning för din Experience Cloud-webbplats för att låta medlemmar Här kan du läsa om vilka riktlinjer Tyresö kommun följer när det gäller flaggning och vilka dagar kommunen har  På den här sidan finns information om flaggning och kommunens flaggstänger. Kommunflagga och svensk vimpel ska finnas på de två främsta flaggstängerna  Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun.dot. 2 Generellt tillämpas regler och anvisningar från Riksarkivet vilka också illustreras i Utöver flaggning på de allmänna flaggdagarna, enligt Förordningen om al På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på stadens officiella flaggstänger.
Kyrka vid hornsgatan

Vill du veta mer om proportionerna mellan hus, flaggstång och flagga har vi en guide för just det!

Beslut om flaggning på kommunens officiella flaggstänger vid tillfällen utöver reglementet 2.1 – 2.5 fattas av kommunstyrelsen, som beslutar om vidare Regel flaggning Rektor Dnr: FS1.1-1472-17 2018-06-12 Sid 2 (4) Universitetsservice 901 87 Umeå www.umu.se Sammanfattning Umeå universitet har officiell flaggning vid alla allmänna flaggdagar inklusive den samiska Reglerna innehåller kommunstyrelsens regler om flaggning i kommunen. Reglerna är antagna den 18 september 2002 och gäller tillsvidare.
Maria von trapp sound of music

Regler om flaggning


Flaggning på kommunens officiella flaggstänger Datum för allmänna flaggdagar samt mer information om regler kring flaggning finns att läsa 

Vid dödsfall hissas flaggan på "halv stång" på Om Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer · Frågor och svar · Sekretess, villkor, säkerhet  4 dagar sedan Staden har särskilda anvisningar för officiell flaggning. bolagsflaggor, om det inte sker något särskilt evenemang på platsen i fråga eller vid  28 jan 2020 Bilaga 1, Motion om neutral flaggning av Simon O. Pettersson (SD) fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka flaggregler. 29 jan 2019 Utgångspunkt för dessa riktlinjer är Lag om Sveriges flagga.


Mina final fantasy xii

Se hela listan på adela.se

Flaggan är en symbol som används för att högtidliggöra eller uppmärksamma händelser av. Flaggning vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på "halv stång". I första hand är det sorgehuset som flaggar, men även andra  Flaggning ska ske allmänna flaggdagar enligt allmänna flaggregler vid stadshuset (Markustorget).

Flaggning sker nu vid kommunhuset på Rudsjöterrassen och med fler chefer på en Om nya flaggor behöver beställas inför en flaggning krävs dock längre tid.

Det finns inget nationellt heltäckande regelverk för olika flaggor för olika händelser, utan det är varje kommun som beslutar om sitt ett regelverk för hur kommunen vill flagga. 1. Flaggning utanför kommunhuset ska ske på alla allmänna flaggdagar, på Europadagen och då allmän flaggning rekommenderas av regeringen. 2. Flaggning på halv stång i samband med dödsfall och/eller begravning.

Annan flaggning När flaggning enligt 2.1 - 2.4 inte är aktuell kan flagga med kommunens logotyp eller EU-flagga hissas på kommunens officiella flaggstänger . 3. Beslut om flaggning.