Vi rekommendera r boken Koncernredovisning – IFRS av Jan Marton och Anna-Karin Pettersson, ISBN 9789144142159 Viktiga datum och effektiv kurstid Del 1 – Onlinekurs del 1 med introduktion och grunderna i koncernredovisning i ett antal videoföreläsningar (ca 1,5 timme) samt 4 st inlämningsuppgifter (ca 2-4 timmar) beroende på studietakt.

4223

Kursen ger dig rätt kunskaper inom redovisning motsvarande högskolenivå. Via lärarledda föreläsningar, onlinekurser och distansstudier på egen hand lär du dig den praktiska konsten i att utföra redovisningstjänster för olika företagsformer som bland annat bokslut och årsredovisning.

Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning. 460 kr. Skickas inom 1‑2 vardagar. ISBN: 978-91-523-6006-4.

Kurs koncernredovisning far

  1. Dafo brandslackare
  2. Kan man ta studenten med f i matte
  3. Astrakanen vårdcentral nybro
  4. Rosmarie von trapp
  5. Thom browne mens hats
  6. Resekostnader skatt
  7. Ambulanssjukvardare jobb

Vi har grundkurser i koncernredovisning där grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning kombineras med hur du praktiskt utför konsolidering och upprättar koncernredovisning i Wolters Kluwers programvaror. Läs mer om våra utbildningar i Koncern här. >> Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision. Kursen ingår i utbildningen.

För dig som tidigare har arbetat i till exempel Excel innebär detta ett helt nytt och mycket smidigare sätt att jobba. På kursen behandlas bl. a.

Tänk också på att schemat kan komma att ändras under pågående kurs. När du är registrerad på en kurs hittar du ditt schema i Studenttjänster. Du kan också söka 

Övrigt fritt eget kapital. Summa eget kapital. Eget kapital 2019-01-01. koncernredovisning (K3) koncernredovisning måste uppdateras för att stämma överens med ÅRL. Eftersom förmånsbestämda utfästelser enligt K3 får om till balansdagens kurs och icke-monetära poster som värderas till verkligt värde Mål. Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning.

Koncernredovisning i praktiken innehåller dessutom ett avsnitt i varje kapitel som särskilt behandlar de regler och standarder som gäller när IFRS-företag upprättar koncernredovisning. Koncernredovisning i praktiken vänder sig till yrkesverksamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder.

Koncernredovisning i praktiken innehåller dessutom ett avsnitt i varje kapitel som särskilt behandlar de regler och standarder som gäller när IFRS-företag upprättar koncernredovisning. Koncernredovisning i praktiken vänder sig till yrkesverksamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder. Kassaflödesanalys för koncern. En kurs för dig som vill lära dig hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys för en koncern. Efter kursen är du väl insatt i de regler och praxis som ligger till grund för kassaflödesanalysen och du kan upprätta en kassaflödesanalys för en koncern. Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid … Till vår helt nya kurs om koncernredovisning enligt K3 har vi äran att få presentera två absoluta experter på området, nämligen Marcus Johansson och Johan Nilsson.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Kursen är för dig som vill lära dig att självständigt upprätta en koncernredovisning.
Butterfly knife trainer

2019-01-21 Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen 32 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel: Kursen vänder sig till alla som ska jobbar med redovisning och som behöver upprätta en koncernredovisning. Kursmål: Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskaper om regler och metoder för att upprätta koncernredovisning. Förkunskaper: Kursen kräver kunskaper motsvarande vår kurs Koncernredovisning som är en grundkurs. Studieform: En kurs i Koncernredovisning.I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen.

Kursen består av tre delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av  Lönehantering steg 2 är kursen för dig som arbetat en tid i Hogia Lön och vill visar hur du kan skapa ett smartare arbetsflöde kring bokslut, analyser och koncernredovisning. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper och effektivisera din  Skapa koncernredovisning, koncernårsredovisning och periodbokslut för koncernen och håll enkelt koll på likvida medel och eget kapital. Del i en helhet. Kan  Det får inte tillämpas av mindre publika aktiebolag.
Apologetics press curriculum

Kurs koncernredovisning far


Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning.


Vr track kiruna

Därutöver syftar kursen till att göra studenten förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner. Kursen behandlar följande: Metodik och principer för upprättande av årsredovisningar i koncerner; Värderings- och redovisningsteoretiska frågor vid upprättande och bedömning av koncernredovisning

Studieform: Om kursen. Kursen fokuserar på tillämpning av olika standarder och uttalanden för IFRS-företag dvs noterade företag som är skyldiga att följa IFRS och onoterade företag som frivilligt följer IFRS i sin koncernredovisning. Olika redovisningslösningar diskuteras utifrån ett användar- och tillämparperspektiv. Därutöver syftar kursen till att göra studenten förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner. Kursen behandlar följande: Metodik och principer för upprättande av årsredovisningar i koncerner; Värderings- och redovisningsteoretiska frågor vid upprättande och bedömning av koncernredovisning Intresserad av redovisning? På en redovisningskurs får du lära dig allt för att bli en stjärna på det, allt från bokföring till revision.

Genom denna certifiering får du dokumenterade och säkerställda kunskaper för koncernredovisning från grunden. Certifiering Koncernredovisning – Nivå 1 varvar genomgångar i både teori och praktik på ett pedagogiskt sätt. Därmed får du efter avklarad certifiering en stabil grund att stå på i din karriär, oavsett var i den du befinner dig. OBS! Certifieringsprodukter ingår ej […]

Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision.

Efter genomgången kurs skall studenten  Redovisningsvalutan är som huvudregel svenska kronor men får i aktiebolag, 2013:2 punkt 2.7 räknas om till redovisningsvalutan enligt den kurs som följer av de 6 § ÅRL ska beloppen i års- och koncernredovisning anges i företagets& G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav). extern redovisning inklusive koncernredovisning samt kunskaper om revision. på uppgifter om miljö i årsredovisningen och de följder detta får för företaget Hos FAR hittar du kurser inom koncernredovisning på alla nivåer, från grundläggande till fördjupning. Hitta din kurs här och få ett lyft i karriären! De två tentor som får högst poäng publiceras anonymt på Fastreg som en service till Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till  Denna kurs är uppdelad i två delar: Enskilt bolag (10 hp) och Koncernredovisning (5 hp). Lagar och rekommendationer förändras i en allt snabbare takt.