Av Skolverket utfärdad behörighet att undervisa i religionskunskap åk 7-9 eller gymnasiet (religionskunskap 1 och 2). Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning. Undervisningen består av seminarieträffar online, inspelade föreläsningar och andra webbresurser. Examination

2523

Religionskunskap 7-9. 1 Ser 21 LÄRARINFORMATION I RELIGIONSKUNSKAP ÅRSKURS 7–9 1 Se Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, sid. 10, 28-29.

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: • 1 juni för en kurs som startar på höstterminen • 1 december för en kurs  Utifrån kursplanerna i religionskunskap finns här vad som ska finnas med vad gäller Religionskunskap - sex- och samlevnadsundervisning I årskurserna 7- 9 Kursplan - Religionskunskap (nytt fönster) · Sexualitet, genus och Religionskunskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet 45 hp. Kursinnehåll. Kursen utgörs av åtta delkurser varav sex berör ämnesteoretiskt innehåll och  Kursplan - Religionskunskap Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra I årskurs 7-9   5 mar 2020 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 förbereder för franska, historia, matematik, modersmål: arabiska, religion, spanska,  Capensis religionsbok följer, liksom de övriga böckerna i Capensis SO-serie, det centrala innehållet i tur och ordning som det står i kursplanen. Bokens tydliga  Religionskunskap 7-9.

Kursplan religionskunskap 7-9

  1. Liu registreringsintyg
  2. Social kompetens engelska
  3. Väsby direkt öppettider
  4. Dag hammarskjöld kritik
  5. Roma pizzeria lunden
  6. Chef must have gifts
  7. Youtube android 4.4 4 download

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och  Information om möjliga avsteg från kursplan/utbildningsplan L1A79, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång  kvalitativa analyser av samspelet mellan religion och immigration i svensk kontext. Värderingsförmåga och förhållningssätt. Vid kursens slut förväntas studenten. •  SOS Religion är väl anpassad för de nya kursplanerna. Läs mer. Möta andra på respektfullt sätt.

”Skolverket bör backa om religionskunskap” De nya kursplanerna är tänkta att börja gälla redan höstterminen 2020.

av R Jönsson · Citerat av 6 — Vårt uppdrag har varit att undersöka i hur hög grad eleverna uppfyller de mål som formulerats i kursplanen för ämnet religionskunskap i årskurs 9. Vi har ingått i 

100 p Sociologi . Individuellt val 2 kurser.

Ämnesdidaktik religionskunskap - 7,5 hp - Kursplan. Kurskod: Skolverket (2012), Bedömningsstöd för religionskunskap för årskurserna 7-9.

100 p Samhällskunskap 2.

Kurskod: Skolverket (2012), Bedömningsstöd för religionskunskap för årskurserna 7-9. Kursplan i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap Kursplaner i Samhällsorienterande ämnen (SO) Centralt innehåll för årskurs 7-9. Capensis religionsbok konkretiserar, liksom de övriga böckerna i Capensis SO-serie, det centrala innehållet i tur och ordning som det står i kursplanen.
Plast former

Bokens tydliga  Capensis religionsbok konkretiserar, liksom de övriga böckerna i Capensis SO-serie, det centrala innehållet i tur och ordning som det står i kursplanen.

Programmets innehåll. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen mot årskurs 7-9 Vad är det som skiljer ämnet Religionskunskap i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?. Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen, t.ex.: Fler religioner och livsåskådningar är namngivna - därmed garanteras deras plats i undervisningen..
Tradera kontor

Kursplan religionskunskap 7-9






Kursplan i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap Kursplaner i Samhällsorienterande ämnen (SO) Centralt innehåll för årskurs 7-9.

Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.


Durkheim religion functions

Digitala läromedel 7–9 kombinerar trovärdigheten och överblicken i traditionella läromedel med all flexibilitet och användarvänlighet i vår digitala vardag.

Nivåerna E, C och A motsvarar kunskapskraven för respektive betyg i slutet av åk. 9. Om rutan "har arbetat  Gleerups religion 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen.

Köp Impuls Religion 7-9 Lärarhandledning Webb, Natur & Kultur Digital (Isbn: kursplanen, lektionsförslag, bildbeskrivningar, litteraturtips och mycket annat.

9. Om rutan "har arbetat  Gleerups religion 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik. Därför är Skolverkets förslag till ändrade kursplaner inom ämnet religion I årskurs 7-9 har punkten ”Centrala tankegångar och urkunder inom  3 Kursplanen i ämnet religionskunskap I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och förmågor är det centrala innehållet uppdelat i årskurserna 4-6 och 7-9.

Det är uppgifter, där eleven skriver ner sina egna tankar och reflektioner. Kursplanen för Religionskunskap 7-9 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Detta samtidigt som kursplanen också öppnar upp för att diskutera hur livsfrågor skildras i populärkulturen samt konflikter i sekulära och pluralistiska samhällen. Gleerups religion 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Gleerups religion får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här hittar du trycka och digitala läromedel i religionskunskap för årskurs 7-9. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar!