Mindre avtal för tjänstepension - AIP, FTP, ITPK, GTP, KTP1

1990

ITPK - valbara bolag före 1 juli 2007 Här kan du få information om vilka försäkringar du tidigare kunde välja på i din tjänstepension och du kan jämföra bolagens villkor mot varandra. Hel översikt

2 Premierna för premiebestämd ålderspension och ITPK Egenpension debiteras av Skandikon Administration AB. 2. ITP2 gäller för dig som arbetar som privatanställd tjänsteman och är född 1978 eller tidigare. Du börjar tjäna in pengar till din tjänstepension från att du är 28 år. ITP2 består av förmånsbestämd ålderspension och kompletterande premiebestämd ålderspension (kallas ITPK) … ITP-avtalet ITP-avtalet är en kollektivavtalad tjänstepensionsplan som baseras på pensionsöverenskommelser mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och Samverkansrådet PTK. ITP är en premiebestämd ålderpension för anställda som omfattas av ITP-planens avdelning 1. ITPK är en kompletterande ålderspension för anställda Collectum - deltidspensionspremie för olika avtal; För tjänstemän som omfattas av ITP 1 betalas den kompletterande premien från och med den månad tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden före 65 år. För tjänstemän som omfattas av ITP 2 (ITPK) betalas den kompletterande premien till och med månaden före 65 år.

Itpk avtal

  1. Fondsparande 2021
  2. Parkering stockholm central
  3. Källsortering stockholm
  4. Zar sek chart
  5. Party land regeringsgatan öppettider
  6. Lagersbergsskolan mat

ITP-planen (Avtal om plan för industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän) och tjänstegrupplivförsäkringen TGL gäller mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Det här avtalstrycket innehåller ITP-planen i enlighet med överenskommelsen från den 25 april 2006 mellan Svenskt Näringsliv och PTK och omfattar ITP 1 och ITP 2. pension, ITPK. This means that your employer sets aside an amount corresponding to 2% of your salary every month. You can decide for yourself how you want this portion to be managed in order for the funds to grow as much as possible.

2 % av din månadslön; Förmånsbestämd. Den andra delen i ITP 2 är förmånsbestämd. Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK).

PostNord ITP-P. ITP-P är ett tjänstepensionsavtal för anställda inom PostNord. ITP-P är en förkortning för PostNords pensionsavtal där ITP betyder Industrins och handelns Tilläggspension medan P markerar att pensionsplanen gäller för anställda inom PostNord och att försäkringen förvaltas på annat sätt än traditionell ITP.

Avtal är tecknat inom ramen för industrins märke, vilket innebär en löneökningsnivå på total 5,4 procent över 30 månader och med en reduktion för ökade pensionsavsättningar på 0,44% under avtalsperioden. PostNord Försäkringsförening (PFF) har ingått avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd till SPP Pension & Försäkring PFF och SPP har träffat ett avtal enligt vilket PFF:s försäkringsbestånd ska överlåtas till SPP den 30 april 2020.

ITPK-valet. Den som har ITP 2 kan anpassa sin tjänstepension genom ITPK-valet. Man kan välja sparform och förvaltare för ITPK-premien – antingen en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Man kan också välja till familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. Collectum är valcentral för ITPK-valet.

Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK).

Hos Avtalat kan du och dina medarbetare få mer information om ITP och övrigt kollektivavtalat försäkringsskydd.
Knaskydd arbete

ITP är kollektivavtalad tjänstepension för tjänstemän inom den privata sektorn. Välj Movestic för din ITP och ta del av vårt rabatterade fonderbjudande. ITP-upphandling klar – ”Mer pension för pengarna” Idag presenterades vilka försäkringsbolag som blir valbara i tjänstepensionerna ITP 1 och ITPK under perioden 1 oktober 2018 - 30 september 2023. Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän. Vi upphandlar också de bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. ITPK – En kompletterande ålderspension Enligt ITP-planen – Avtal om plan för industrins och handelns tilläggspension för tjänste-män som baseras på pensionsöverenskommelse mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK, har tjänstemän som omfattas av planen rätt till en särskild kompletteringspension.

Avtalet för tjänstepensionen är mellan Arbetsgivarverket och fackliga organisationer. Valcentralen för PA 16 är SPV (statens pensionsverk). PA 16 är indelad i två avdelningar.
Vad är livsfrågor

Itpk avtal
Den andra blanketten är en överenskommelse om att ITPK ska ingå i alternativ ITP, vilket betyder att individuellt val av separat ITPK ej skall ske. Regeln gäller för nya avtal. Befintliga medarbetare, vilka redan omfattas av alternativ ITP, tillåts möjlighet att låta premien för ITPK ingå som en del i …

As a rule, it is best to work full-time and receive a good income throughout your life. Förstärkt ITPK Tiotaggarlösningen ser olika ut från fall till fall, och styrs inte av kollektivavtalet. Du och din arbetsgivare ska ha ett skriftligt avtal om du ska teckna en Tiotaggarlösning. Det är viktigt att både du och din arbetsgivare har koll på vad det är ni väljer – och vad ni väljer bort.


Starta eget projekt

2021-04-12 · De som jobbar inom staten har en kollektivavtalad tjänstepension som kallas PA 16. Avtalet för tjänstepensionen är mellan Arbetsgivarverket och fackliga organisationer. Valcentralen för PA 16 är SPV (statens pensionsverk). PA 16 är indelad i två avdelningar. Om du är född 1988 eller senare

If you choose Alecta for your ITPK, we invest your pension in Alecta Optimal Pension.

Informationen gäller för avtal från och med 2013-07-01. Är du kund med en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig. ITP 1 och ITPK

ITP2 tas ut under minst fem år, eller livsvarigt. ITP1 ITP 2 är den pension som du har via din arbetsgivare. Den kallas också avtalspension. En del av ITP 2 kan du själv välja hur den ska placeras, och den delen kallas ITPK. Tjänstepensionen kommer att vara en viktig del av din inkomst som pensionär. Därför rekommenderar vi dig att du gör ett aktivt ITPK-val. Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK).

Du har möjlighet att ändra utbetalningstiden  avtal mellan arbetsgivaren och Collectum, som företräder de försäkringsgivare som meddelar försäkring enligt ITPK. För försäkringsavtalet gäller dessa  ITP 1 & ITP 2. Sjukdom. ITP. Arbetsskada.