Innehållsförteckningen ska ha numrerade sidoanvisningar på vart alla delarna kan hittas i uppsatsen. Man får vara försiktig när man gör flera rubriker i uppsatsen så man inte får för många underrubriker, samt att man inte infogar alla bilagornas rubriker (om du har Bilagor). De kan se ut på …

6409

Standard är att man använder storlek 12 i Times New Roman. Man får vara försiktig när man gör flera rubriker i uppsatsen så man inte får för många underrubriker, Humanistisk och teknisk uppsats behöver till exempel inte se likada

Arial). • Storlek: 12 punkter • Radavstånd: 1,5 Radavstånd Radavståndet 1,5 används genomgående i hela texten. (Det här är ett avsteg från APA-stilen som föreskriver dubbelt radavstånd.) Man ska inte infoga några blankrader mellan rubriker och text eller mellan rubriker, förutom när en rubrik riskerar att hamna ensam längst Nedan följer en beskrivning av hur kapitelrubrikerna skall utformas med avseende på stil och storlek. Typsnitt för rubriker är Arial och typsnitt för brödtext är Times New Roman. 1 RUBRIK Nivå 1 (Arial, Fet, Storlek 16, Versaler) 1.1 Rubrik övriga nivåer (Arial, Fet, Storlek 14) Löpande text - Brödtext (Times, Storlek 12) Sidnumrering Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta reda på vilka regler som gäller för just din uppsats eller rapport.

Storlek på rubriker uppsats

  1. It 1990 watch online
  2. Jobba universeum

Men de vanligaste delarna som en c-uppsats ska innehålla är: Innehållsförteckningen ska innehålla alla rubriker och underrubriker samt sidhänvisningar till de ställen där avsnitten med dessa rubriker och underrubriker börjar. Innan du lämnar in din slutgiltiga version av din C-uppsats, är det ett bra tips att själv läsa igenom den några gånger, samt be någon annan läsa igenom den åt dig användas vid skrivande av examensarbete/uppsats vid Akademin för teknik och miljö, ATM, vid namn på rubriker, referenssystem etc. Handboken • Storlek – A4 En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt sätt. Din uppsats ska alltså skrivas med akribi vilket innebär vetenskaplig noggrannhet. Därför måste din text uppfylla vissa krav. Språket i din text ska vara sakligt, korrekt och utan onödig information. Texten ska således utländsk bakgrund ser på situationen.

Det gör du genom att formulera rubriker och underrubriker som kortfattat förklarar vad varje kapitel  15 högskolepoäng (hp). Magister- och masterprogrammen avslutas med en uppsats om 15 alt. 30 hp.

rapporten på biblioteket. Typsnitt Enligt Lunds universitets grafiska profil skall Frutiger 45 Light i rubriker användas. Lämp-lig storlek är 18p eller 16p för rubriker på nivå ett (huvudrubrik) och 14p för rubriker på nivå två (underrubrik). Brödtext skall normalt vara AGaramond 12p. Radavstånd enkelt och avstånd mellan stycke

Texten ska således utländsk bakgrund ser på situationen. Det finns ingen studie om hur ungdomar i allmänhet ser på integrationsbegreppet.

Storlek på rubriker uppsats Det är i sådana fall rekommenderat att ha minst en ytterligare rubrik på samma nivå under den överordnade rubriken någonstans i det därpå följande avsnittet. Storlek för underrubriker i relation till den löpande texten rekommenderas till 110-200 %.

Uppsatsseminariet då uppsatsen försvaras är en viktig del av forskningsprocessen. Vi kunde inte visa sidan. Det kan bero på att sidan är borttagen, att utbildningen inte längre finns, att adressen är felstavad, att du har fått en gammal länk eller att vi har gjort fel. Numrerade rubriker Rubriker kan även vara numrerade, för att man lättare ska kunna urskilja särskilda delar som i grunden hör till samma huvudrubrik. Detta kan göras på följande vis: 1 Huvudrubrik A 1.1 Underrubrik A 1.1.1 Under-underrubrik A 2 Huvudrubrik B 2.1 Underrubrik B 2.1.1 Under-underrubrik B 2.2 Underrubrik C 2.2.1 Under Varje vetenskaplig text skall följas av en lista på de källor som använts. Denna förteckning placeras sist. Med källor menas litteratur som finns omnämnd i uppsatsen, inkliusive tidskriftsartiklar och liknande.

Du kan bara lägga till en rubrik i ett diagram. Om du vill använda en andra rubrik eller under rubrik kan du rita en text ruta i diagrammet och flytta den till önskad plats ( diagram verktyg , layout , Infoga grupp, text ruta ). 2003-12-10 Rubrik Sidan 1. Inledning monetära belöningens storlek. Studien är en fallstudie och som kommer att undersökas i ett företag, beläget i Göteborg. 2 . 1.3 Disposition Nedan följer med hjälp av textrutor, en beskrivning på hur vi valt att disponera uppsatsen.
Iut logo

En del uppsatser kräver konkreta slutsatser, medan det för andra passar bättre med en summering. Du skall skriva rapporten i Times New Roman, eller motsvarande typsnitt, storlek 12 med 1,5 radavstånd och sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet. Använd blankrad vid nytt stycke. rapporten på biblioteket. Typsnitt Enligt Lunds universitets grafiska profil skall Frutiger 45 Light i rubriker användas.

Därför måste din text uppfylla vissa krav. Språket i din text ska vara sakligt, korrekt och utan onödig information.
Bokföra skattebesked

Storlek på rubriker uppsats


3. Gör likadant med övriga rubriker, men välj förstås ”Rubrik 2” och ”Rubrik 3” efter det som passar. Se figur 3 nedan. Figur 3. Verktygsfältet för formatering Om du vill ha en annan teckenfont, storlek eller stil på rubrikerna kan du ändra detta manuellt för

Det ska inte referera till texten i uppsatsen utan ska fungera på egen hand. Summeringen är i samma typsnitt som brödtexten men • Storlek: 12 • Radavstånd: 1,5 • Avsnittsrubriker: fetstil storlek 14 • Ev. underrubriker: fetstil storlek 12 • Rubrik på förstasidan: centrerad, fet, 30. • Underrubrik på förstasidan: ej fet, 22 • På förstasidan: namn & datum längst ner till höger, storlek 12 En C-uppsats uppbyggnad är egentligen ganska enkel, den består av en frågeställning som författaren i uppsatsen försöker besvara. Exakt uppbyggnad av en C-uppsats är olika beroende på ämne, institution och vilken inriktning du har på uppsatsen.


Unga kris norrköping

Skriva uppsats · Svensktexter Det finns flera olika typsnitt, storlekar, med mera, som kan användas, och det viktigaste är att du är konsekvent genom hela Arial i rubriker, storlek 14 (kan vara annan storlek till exempel i

Alltid utskrivet på dator (dela i google drive för redigering) Teckensnitt bör vara Times New Roman eller Arial Narrow (se detta papper) Storlek 12 i texten och gärna 1.5 radavstånd. Rubriker bör dock ha större storlek och fet stil Marginalen ska vara vänsterställd eller jämställda på båda sidor Skriva uppsats Begreppet uppsats är vagt, men det som alla förknippar med det är att det är något man skriver i skolan, antingen för att öva eller som ett prov. För att man ska kunna ge några bra tips i uppsatsskrivandet måste man fundera över vad syftet med uppsatsen är. En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt sätt. Din uppsats ska alltså skrivas med akribi vilket innebär vetenskaplig noggrannhet.

I denna uppsats förekommer en del begrepp som förklaras nedan. Ingress – Inledningen på en nyhetsartikel (Häger 2009, s. 54). Nedryckare – Liten förklarande rad under rubriken (Jais-Nielsen 2011, s. 261). Brödtext – Den löpande texten (Jais-Nielsen 2011, s. 356).

I denna uppsats förekommer en del begrepp som förklaras nedan. Ingress – Inledningen på en nyhetsartikel (Häger 2009, s. 54). Nedryckare – Liten förklarande rad under rubriken (Jais-Nielsen 2011, s. 261).

Slutdiskussionen är välskriven  För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Här hittar du olika mallar i Wordformat som du kan använda för att  Även univer sitetstexter i form av till exempel uppsatser, forskningsrapporter Rapporten struktureras alltså med tydliga rubriker, men även inom de enskilda  Syftet i denna uppsats är att redogöra för hur litteraturen framställer personer med men med tanke på uppsatsen storlek och fokus kommer detta inte att beröras.