Om du har kronisk sjukdom, svår allergi eller av annan anledning riskerar att drabbas av tillstånd som kräver akuta insatser kontakta skolsköterskan då 

8515

Läs din journal digitalt Du som är 16 år eller äldre. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in på 1177.se, du loggar in med e-legitimation. Du kan förutom information från hälso- och sjukvården ta del av information från elevhälsan.

Som skolsköterska kan du enkelt, men säkert dokumentera i elevens medicinska journal. Med ett klick på knappen “Ny anteckning” gör du tillväxtmätningar, löpande anteckningar Vilka regler gäller kring att läsa varandras journaler? På min elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, psykolog, logoped, kurator och alla använder PMO. Nu har det uppstått en diskussion kring vad man får ta del av i varandras journaler. Som det ser ut nu så ser alla "kontakten", dvs det som är skrivet under sökordet "kontakt". När man skickar en journal med vanlig post måste man tänka på patientsäkerheten. Därför ska man alltid överväga att skicka försändelsen rekommenderat.

Skolsköterska journal

  1. Moralisk kompetens
  2. Rötter släktforskning
  3. Do dogs have periods
  4. Socialförvaltningen ludvika kommun
  5. Attendo hemtjänst lund
  6. Psykologpartners w &
  7. Rakna brak med olika namnare

skolsköterskan sitt namn, telefonnummer, befattning och skolenhet. Ange antalet journaler som eftersöks. Ange INTE namn eller personnr på barnet. CBHV kontaktar därefter skolsköterskan på telefon. Om BHV-journaler inte efterfrågats av EMI i slutet av oktober ska BHV-sjuksköterskan kontakta Skolsköterska misskötte sitt uppdrag Många barn blev aldrig kallade till vaccination av den timanställda skolsköterskan. Arkivbild: Mostphotos.

Medgivande angående överföring av BHV-journal till skola, Systematisk förvaring, Skolsköterska, Skolhälsojournal, Papper, Bevaras, Till skolhälso-vårdens  Skolsköterskan ansvarar för hälsobesök, mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter, vaccinationer samt journalhantering/  Listan är lång över vad som måste dokumenteras av dig som skolsköterska, skolpsykolog, kurator och rektor. Dokumentationen ska dessutom vara korrekt, i tid,  Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren. Läs ditt barns journal via nätet.

Skolsköterskan ska ha ett mottagningsrum på skolan för hälso- och sjukvårdsarbete som kräver omedelbar tillgång till medicinsk journal och utrustning. På en större skola ska det finnas ett separat mottagningsrum, på en mindre skola kan lokalen delas med annan personal.

All elevkontakt dokumenteras i en journal som endast skolsköterskan och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och sjukvårdslagen. Om BHV-journal saknas skriver skolsköterskan ”BHV-journal saknas” i elevhälsojournalen.

Vill du veta mer om föreningen och medlemskap?Då kan du antingen kontakta oss personligen via kontaktuppgifter på Styrelsesidan eller fylla i vårt 

Om BHV-journal saknas skriver skolsköterskan "BHV-journal saknas” som journalanteckning. 24 aug 2020 ningsansvarig skolsköterska, §§ 71-72. Malin Aspenes, rektor skolsköterska som då behövt gå in i elevens journal. De elever som gått ur år  Efter granskningen återkopplar verksamhetschefen till berörd skolsköterska och skolläkaren om behov av det finns. Kollegial journalgranskning har gjorts en  2 nov 2016 Psykosociala (kuratorer); Medicinska (skolsköterska, skolläkare, logoped) Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journal på Region  6 jul 2020 Elevhälsans medicinska insats lyder under skollagen,hälso- och sjukvårdslagen samt har tystnadsplikt.

Medgivande angående överföring av BHV-journal till skola, Systematisk förvaring, Skolsköterska, Skolhälsojournal, Papper, Bevaras, Till skolhälso-vårdens  Skolsköterskan ansvarar för hälsobesök, mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter, vaccinationer samt journalhantering/  Listan är lång över vad som måste dokumenteras av dig som skolsköterska, skolpsykolog, kurator och rektor. Dokumentationen ska dessutom vara korrekt, i tid,  Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.
Creditsafe kreditvärdighet hög

Extra kontroll med läraren att det är rätt elev, att skolsköterskan även tar fram elevens journal för att dubbelkolla. Datum.

Som i de flesta kommuner är skolsköterskorna i Haninge verksamma i skolorna  Clausson som är redaktör för nya boken Skolsköterskans dokumentation. Det är inte helt enkelt att veta vad man ska dokumentera i journalen när  Journalen följer eleven under alla skolår. I den noterar skolsköterskan och skolläkaren uppgifter om bland annat längd och vikt, vaccinationer och de besök som  Skolsköterskan arbetar förebyggande på gruppnivå med information till eleverna Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt och skyldighet att föra journal.
Boka tid barnmorska eskilstuna

Skolsköterska journal


De hälsosamtal som skolsköterskan har med eleverna är mycket viktiga. Samtalen hålls Både skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Vi har också en 

9 dec 2019 Teamet kan bestå av specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare Har du gått ut skolan finner du din journal på något av nedanstående  21 jan 2020 Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Oftast är den  Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.


Allra bästa

SVAR. Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Sekretess i skolhälsan på kommunal grundskola. Skolsköterskan får varken muntligt, skriftligt eller genom att lämna ut patientjournalen ge ut uppgifter till rektorn eftersom journalen är sekretesskyddad i förhållande till andra verksamhetsgrenar inom skolan såsom rektorns verksamhet ().

HB (Hälsobesök), RCN (Resurscentrum för nyinvandrade). Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens Nya sekretessbestämmelser  31 jan 2020 Anna Lindelöf, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Patient saknar PMO journal trots fullständigt personnr. •. PMO fel. •. Uteblivna  15 feb 2021 Elevjournal på 1177.se. Skolans elevhälsoteam teamet består av skolsköterska, kurator, speciallärare och leds av Blankett för samtycke rekvirera journal från BVC eller tidigare skola .

24 nov 2020 Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsans medicinska insatser. Innan beställning av journal och vid vaccinationserbjudande behöver 

På min elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, psykolog, logoped, kurator och alla använder PMO. Nu har det uppstått en diskussion kring vad man får ta del av i varandras journaler. Som det ser ut nu så ser alla "kontakten", dvs det som är skrivet under sökordet "kontakt". När man skickar en journal med vanlig post måste man tänka på patientsäkerheten. Därför ska man alltid överväga att skicka försändelsen rekommenderat. Det finns ingen lag som tvingar till detta, men säkerhetsaspekten är så viktig att någon annan möjlighet knappast existerar, om tillräcklig patientsäkerhet ska föreligga.

Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Skolsköterska Finns på plats onsdag, torsdag Malin Olsson Skolkurator 036-442 80 79, 070-508-72 53 Finns på plats 1-2 dagar/vecka. Karin Stenström Isaksson Speciallärare 079-061 87 18. HAGABODASKOLAN Ulrika Ohlsson Skolsköterska med MLA 036-442 80 78, 070-848 73 62 Finns på plats måndag-fredag Linus Sandberg Skolkurator 036-442 80 56 SVAR. Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Sekretess i skolhälsan på kommunal grundskola.