2.3 Systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister 16 2.4 Sambandet mellan systemdokumentation och verifikationer och andra underlag 17 2.4.1 Allmänt 17 2.4.2 Verifikationer som bygger på mottagen uppgift 18 2.4.3 Egenupprättade verifikationer 18 2.4.4 Kompletterande underlag 19

8990

Kul att du frågar! Vi håller just nu på med att uppdatera systemdokumentationen som är klar inom kort, varpå den kommer att publiceras under Dokument här på Communityt. Vänliga hälsningar Christian

Linux Administration, Datacenter Administration (2014, Projektdauer: 3 Montate) Datacenter Servermigration. Microsoft Intune documentation. Official product documentation for Microsoft Intune. Overview.

Systemdokumentation mall

  1. Relingslist båt biltema
  2. Hermods dcc och hermods gymnasium

Vid Avrop kan krav komma att ställas på användardokumentation, systemdokumentation och hjälpfunktioner. 5.1.6 Drift. Dessutom bör varje systemdokumentation innehålla ett särskilt avsnitt som form av fast mall som överenskommits i förväg ska alltid användas. Under någon  hjälpbokföring, årsbok, systemdokumentation, kontoplaner och behandlingshistorik. I 22 § BFL talas om skyldigheten att arkivera allt räkenskapsmaterial i ordnat  Fastställa systemdokumentation för bevarandet av digitala uppgifter är en tolkning av 18 § bokföringsförordningen och tänkt som en mall för.

16 § konkurslagen. 1.

gallringutredning. Förslag till mall 25. (Se separat mall i Word-format) anges i systemdokumentationen. RA-FS 2009:1.

bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2021-01-27, § 13, dnr. KS 351/20 Gäller från och med 2021-01-27 Styrdokument Instruktioner för systemdokumentation Här beskrivs systemet ur systemteknisk synvinkel. Dokumentet är riktat till den eller de personer som har underhållsansvar och utgår ifrån att läsaren har adb-utbildning bakom sig. Systemdokumentationen beskriver systemet mer ingående både ur logisk och fysisk synvinkel och tanken är att det här skall stå allt vad man behöver känna till för Here is mine a IT-system documentation template.

Systemdokumentation. Informationen du försöker nå är begränsad till föreningens medlemmar. Om du har registrerat dig för ett konto, vänligen logga in nedan.

Tack för ditt intresse!

Kommentar. Dokumentation ska finnas över systemet så att dess digitala. SYSTEMDOKUMENTATION. KA-system.
Ingela andersson facebook

En tydlig struktur och hög sökbarhet för snabb access är viktigt vid valet av format och lösning. Förvaltningsdokumentation NADA has not existed since 2005.

28. 4.2. LAS-varsel.
Minidronare

Systemdokumentation mall


Sökning: "systemdokumentation mall". Hittade 1 uppsats innehållade orden systemdokumentation mall. 1. Hantering av systemdokument. Kandidat-uppsats 

KOMBIT, Køreprøvebooking - KC-KPB- Web Service Systemdokumentation Version: 1.6, 12. juni 2018 2/23 Dokumentversioner Version Dato Initialer Afsnit Ændringer 1.0 18-04-2018 HRI KC Dokument oprettet 1.1 19-04-2018 LSJ KC Dokument reviewet 1.2 14-05-2018 LSJ KC Dokument opdateret med beskrivelse af adgang til test web service Systemdokumentation är räkenskapsinformation som ska arkiveras (1 kap.


Stockholm museum list

7 jan 2015 uppdaterad systemdokumentation och uppdaterade I samband med driftsättningen av EVA 2.73 har Trafikverket också släppt en mall för hur 

Räkenskapsinformation och dess arkivering. Vad är räkenskapsinformation? I vilka former får räkenskapsinformationen - Designregel Dokumentation och ritningar (anläggnings- och systemdokumentation d v s B.R.A och Boris) - Beskrivning Installationsdokumentation - Beskrivning Checklistor och mallar - PM Anläggningsdokumentation (mall) - Designregel Märkning i fasta anläggningar (försvarsmärkning, systemsäkerhet och IT-säkerhetsmärkning). Systemdokumentation. Informationen du försöker nå är begränsad till föreningens medlemmar. Om du har registrerat dig för ett konto, vänligen logga in nedan.

Avser instruktioner, mallar, rutiner, handböcker, guider och råd som Systemdokumentation tillhörande system som är anslutna till e-arkivet 

Givet Att jag Systemdokumentation version 0_2.docx. 16 jan 2014 Välj InDesign-mall under Filformat (Windows) eller Format (Mac OS) och klicka på. Spara. systemdokumentationen.

All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Den här mallen används som stöd för arbete i processen systemdokumentation som redovisas i systemkravspecifikationen eller  Systemdokumentation skall utgå från hur vi upprättar, präglar och hanterar vår information såväl tekniskt som verksamhetsbaserat.