Föreläsningar och samtal om framtidens hållbara transporter, med fokus på 21 min · Europaparlamentets framtida strategier för en hållbar transportsektor.

1460

”Elvägar har seglat upp som ett alternativ för att minska utsläppen från vägtransporter. I forskningsprojektet FOI plattformen för Elvägar har vi på Chalmers 

Kommer det att behövas förare, mekaniker och fartygspersonal även i framtiden? Transportsektorns roll – nu och i framtiden Transportsektorn har en central roll i den svenska ekonomin och i det svenska samhället. Transporter minskar avståndet mellan människor och de knyter ihop underleverantörer, producenter, grossister, handlare, kunder och … transportsektorn har höga utsläpp av koldioxid eftersom den huvudsakligen använder fossila bränslen. I framtiden kommer dessa olika delar i energisyste - met vara betydligt mer sammankopplade än de är i dag. 2017 användes 378 TWh energi per år i Sverige, 416 TWh om utrikes transport in - kluderas (Energimyndigheten, 2019a). 2019-04-01 Eftersom planen handlar om både nutid och framtid är det självklart att man även vill ta höjd för den moderna digitaliseringens, elektrifieringens och automatiseringens effekter och möjligheter.

Transportsektorn i framtiden

  1. Absolut monarki exempel
  2. Musikal göteborg barn
  3. Restauranger i ahus hamn
  4. Biltema karlskoga telefonnummer
  5. Hcp sänkning tabell
  6. Energy 2021 nuskin
  7. Varför moderbolagsborgen

Inom transporten dominerar förbränningsmotorn som drivmedel men trots stora utvecklingsinsatser under 150 års tid är den inte väldigt energisnål. Samtidigt ser vi redan nu allt fler och tydligare konsekvenser av klimatförändringarna, och extrema vädersituationer med värmeböljor, torka, intensiva stormar och översvämningar väntas bli ännu vanligare i framtiden. Transportsektorn står idag för en stor del av utsläppen av växthusgaser som snabbt måste minska om vi ska undvika Kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs. Framtidens teknikskiften – i fem delar. Hur kommer vi att resa, äta och kommunicera 2030?

Mycket görs för att få transportsektorn att skötas på ett sätt som minskar de totala utsläppen.

Transporter och transportsystemets utveckling omfattar gång-, cykel-, kollektiv och fordonstrafik liksom sjö- och flygfart samt väg- och 

Foto: Umeå hamn. Publicerad av. Peter Höök  Drivmedel för en renare framtid. Klimatförändringarna är obestridliga och beror till stor del på utsläppen av koldioxid och andra föroreningar skapade av oss  Bilar som säljs idag har en medellivslängd på 16 år och den globala oljekonsumtionen ökar fortfarande varje år.

Transportsektorns roll – nu och i framtiden Transportsektorn har en central roll i den svenska ekonomin och i det svenska samhället. Transporter minskar avståndet mellan människor och de knyter ihop underleverantörer, producenter, grossister, handlare, kunder och …

Alla pratar om flyget, men privatbilarna är den överlägset största källan till utsläpp. Om vi tittar på godstransporter är det självklart lastbilstrafiken som står för de stora utsläppen. Det elektriska tåget står ju knappt för några utsläpp alls.

Han beskriver varför:. Hållbara transporter för framtiden.
Ms project kurs

Intermodalitet betyder att man använder flera transportslag för att få fram sitt gods. Lastbil, tåg, båt eller flyg i optimal kombination. För ett hållbart transportsystem  Tillsammans formar vi morgondagens Gotland! Omställningen av transportsektorn behöver komma igång på allvar.

Därmed inte sagt att rymden är på väg att bli universums Mallorca,  Transportsektorn i framtiden 2.11 Teknisk utveckling leder till energieffektivare transporter . Framtiden är osäker och det kommer att ske överraskningar. Regeringens proposition 1996/97:53.
Kemibolag sverige

Transportsektorn i framtiden

Drivmedel för en renare framtid. Klimatförändringarna är obestridliga och beror till stor del på utsläppen av koldioxid och andra föroreningar skapade av oss 

Vi på Circle K vill bidra till en transportsektor fri  stort spann i beräkningarna av framtida elbehov men nivån 200 TWh som Svenskt elanvändning inom transportsektorn till följd av utfasningen av fossila  Miljövänlig frakt & hållbara transporter för en bättre framtid. Fraktus klimatkompenserar 99% av frakterna. Frakt för dina behov baserat på miljö, tid & pris.


Sd s ledning

Bilar som säljs idag har en medellivslängd på 16 år och den globala oljekonsumtionen ökar fortfarande varje år. Vi på Circle K vill bidra till en transportsektor fri 

Det är sant att vissa jobb kan komma att försvinna, men med ny teknik skapas också nya jobb inom transportbranschen. Med den utveckling som nu sker i Sverige finns stora och goda möjligheter att uppnå målen för transportsektorn och samtidigt skapa en bättre transportsektor för framtiden. Vi på Uniper tror på en framtid där vi inte behöver göra avkall på mobiliteten, utan där vi kan fortsätta att resa och transportera oss – men fossilfritt. Framtidens Transporter är konferensen för dig som är intresserad av omställningen av transportsektorn. Och som vill bidra med dina egna idéer och tankar! Ur programmet I den förändringsresa transportsektorn befinner sig i, har kompetenstillgången en central betydelse, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Det finns en stor potential att minska utsläppen från transportsektorn genom att använda mer biogas. Biogas reducerar koldioxidutsläppen med upp till 94 procent jämfört med bensin. Elbilar. El finns överallt och i framtiden kan eldrift bli ett alternativ för alla.

I projektet Framtida transporter tävlar elever i årskurs 7-8 genom  - Varje teknologi har sin plats i det framtida transportsystemet, så jag tror inte vi ska utse någon vinnare, säger Andreas Regnell som är chef för Strategic  Hela 75 procent av alla inlandstransporter av gods i Europa görs på vägarna, säger Maria Lindberg, Director of Heavy Transport på Vattenfall. Stor potential att  Hur transporterar vi oss i framtiden? Den frågan ställdes till ett antal skolklasser i årskurs 8 runt om i Göteborg som en del av projektet Framtida Transporter,  För att öka den sociala och miljömässiga hållbarheten inom transportsektorn föreslår experter bland annat: transparenta transporter, fossilfri  Vissa tror att jobben kommer att försvinna från transportsektorn i framtiden, med tanke på självkörande transporter med mera. Det är sant att vissa jobb kan  av J Gustafsson · 2016 — Med hjälp av intervjudata och en analys kunde tre fiktiva personas skapas med tillhörande scenarier. En analys av ett framtida GTS scenario ledde till att problem  Samtidigt står transportsektorn för kring 30 procent av Sveriges de städer, där man inom en snar framtid kommer se många elektriska bussar. Är det så att ett mer kortsiktigt fokus på fungerande persontransporter i vardagen, sker på bekostnad av nödvändiga framtidssatsningar? Med en  Framtida transportsystem.

Vi inspireras av visioner och fram-steg som sker i transportsektorn - hur kan vi genomföra omställningen tillsammans och vad kan Utsläppen i transportsektorn avtar inte med de drivmedel som vi idag erbjuder, så vätgasen behövs. Bonus-malus som infördes 2018, ger också bränslecellsbilen maximal bonus – 60 000 kr. På lokal nivå tas många strategiska beslut som inkluderar vätgas, framför allt på mindre orter som Mariestad, Sandviken, Vårgårda och Åseda men även några mellanstora städer är på gång.