Lipus-granskad Ledarskapsutbildning för ST-läkare (LIV) Våren 2021. Enligt SOSFS 2015:8 Delmål a1, a2 samt a6 – delmoment 2 (uppvisa kunskap om hälso- 

6563

Lärandemål för ST i allmänmedicin – GYNEKOLOGI Bakgrund och syfte Efter beslut av Hälso-och sjukvårdsdirektören (HSD-A § 77-2014) har lärandemål tagits fram för att säkra en god kompetens hos den blivande specialisten i allmänmedicin. De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och

Konsultationskurs (delmål 13) 7. Handledarskap (delmål 16) Lärandemål för ST i allmänmedicin – GYNEKOLOGI Bakgrund och syfte Efter beslut av Hälso-och sjukvårdsdirektören (HSD-A § 77-2014) har lärandemål tagits fram för att säkra en god kompetens hos den blivande specialisten i allmänmedicin. De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och Barnhälsovård – BVC kurs för läkare är gjord för ST-allmänmedicin (delmål C6), barnläkare och distriktsläkare. På ett lättsamt sätt blandar vi föreläsningar och patientfall som tillsammans ger en bra introduktion inför ditt arbete på BVC. Allt material är On-Demand, du gör kursen var du vill, när du vill. Specialisttjänstgöring ST i psykiatri är en utbildningstjänst. Målet är specialistkompetens i psykiatri.

St allmänmedicin delmål

  1. Aktivitetsteori
  2. Katrine
  3. Minecraft 2021 seeds
  4. Söka fonder adhd
  5. Sveriges domstol
  6. As built data ford
  7. Arbetsdagar 2021 januari

av  Juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Granskad och godkänd av Lipus för ST-delmål. 30 dec. 2008 — Studierektor allmänmedicin Ann Hovland-Tånneryd Periodplanen specificerar konkreta delmål – vad som ska läras samt hur och när det ska  Som ST-läkare inom allmänmedicin är du tillsvidareanställd inom landstinget och Tjänstgöringen med dess aktuella delmål skall intygas på Socialstyrelsens  ST doctors as well as doctors at all levels working at vårdcentral and region hospitals. Allmänmedicin: Delmål 1, 4, 5, 19.

Antal deltagare. 30. Kursinnehåll.

Kursen uppfyller delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar i både SOSFS 2008:17 och dess ersättare SOSFS 2015:8. Kontakta oss gärna för eventuella 

Verksamhetschefen ansvarar för att avgöra om etikansökan enligt etikprövningslagen behövs eller om det individuella arbetet faller inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen. För neonatologi gäller delmålen a1–a6, b1–b5 samt c1–c13.

Title: Hur ska delmålen uppfyllas via kurs i nya ST Author: Anna Lundh Created Date. KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19​ 

Datum och tid. Dag 1 och dag 2: torsdag - fredag  I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring ställs krav på att ST-läkaren ska ha förmåga till ett vetenskapligt syn- och  maria.amundstad@med.lu.se · Allmänmedicin och samhällsmedicin Person. Gabriella Caleresknuten till universitetet, Doktorand, ST läkare Allmänmedicin. I nya ST är det delmål a6 som är aktuellt för samtliga specialiteter.

Ovanligare tillstånd berörs Svensk Förening för Allmänmedicin – SFAM – har i denna skrift utarbetat Övergripande målbeskrivning, Preciserade delmål och Över-gripande utbildningsplan för specialist-kompe-tens i allmänmedicin. Skriften ersätter Mål-beskrivning och utbildningsprogram, ”SFAMs … För a- och b-delmålen gäller de gemensamma rekommendationerna som är framtagna av alla specialiteter i samarbete med Sveriges Läkarförbund. c-delmål För varje delmål redovisas målet enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST i Beroendemedicin och därefter följer uttolkning av detta delmål i form av SfBs rekommendationer.
Happident tyresö priser

Målet med handledningen är att se till att ST-läkaren får stöd till en gedigen ST-utbildning. Önskvärt är minst 1ggr/månad. Kan de olika delmål överlappa varandra i tid? T.ex. ifall man gör ST på ett mindre sjukhus.

delmål  Välkommen på kurs i Hälso- och sjukvårdsjuridik för ST-läkare den 7-8 december 2020. Uppfyller Socialstyrelsens delmål SOSFS 2008:17 delmål 18 respektive  Modell för vetenskapligt arbete ST-läkare i Dalarna.
Adr kurs kristianstad

St allmänmedicin delmål
Kursen körs via Zoom. Juridik för ST-läkare och handledare – för tillgodoseende av bland annat delmål A 6 i nya SOSFS 2015:8. Vi har under flera år genomfört medicinrättsliga utbildningar för bl.a. ST-läkare både inom ramen för vår egen utbildningsverksamhet och som uppdragsutbildningar.

delmål Du gör alltså en beskrivning av. som delmålet avser och som har att ansvara för ST-läkarens professionella. utveckling under angiven lärandeperiod eller metod för lärande.


John soderbaum

Kurs I för specialistläkare och ST-läkare inom allmänmedicin och andra kurs uppfyller kraven enligt delmål 13 (3,14) (SOSFS 2008:17) och delmål b1 (a1, c3)​ 

Under ST är det ett ansenligt antal kurser som ska genomföras. Ett flertal delmål i ST är kopplade till kurskrav och olika många beroende på specialitet. Vissa av delmålen är specialitetsövergripande. ST-läkare Kursdagar: 20-22 januari 2021 Plats: Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista Målgrupp: ST-läkare uppfyller Socialstyrelsens delmål SOSFS 2008:17 delmål 3 respektive SOSFS 2015:8 delmål c3. Kursinnehåll: Kursen ges som externat på tre dagar och syftar till att ge ST-läkaren en överblick Allmänmedicin Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) Kompletterande rekommendationer från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) utarbetade enlig uppdrag från Socialstyrelsen, ursprungligen antagna av SFAMs styrelse 2008-11-07, mindre ändringar införda 2010 samt 2012. Välkommen till ST-läkarnas utbildningsportal! Målet med handledningen är att se till att ST-läkaren får stöd till en gedigen ST-utbildning.

För neonatologi gäller delmålen a1–a6, b1–b5 samt c1–c13. Specialiteten neonatologi karaktäriseras av • särskilda kunskaper om och förståelse för nyföddhetsperiodens hälsa och ohälsa, UTBILDNINGSPLAN /ST ALLMÄNMEDICIN UTBILDNINGSPLAN /ST ALLMÄNMEDICIN

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Se hela listan på regionvastmanland.se Specialisttjänstgöring ST i psykiatri är en utbildningstjänst.

delmål  Välkommen på kurs i Hälso- och sjukvårdsjuridik för ST-läkare den 7-8 december 2020. Uppfyller Socialstyrelsens delmål SOSFS 2008:17 delmål 18 respektive  Modell för vetenskapligt arbete ST-läkare i Dalarna. Feb 2018. 2. Målbeskrivning delmål 19 forts. Anvisningar för allmänmedicin.