Gender Inequality Index (GII) är en mätmetod som fångar upp skevheter mellan kvinnor och män på områden som hälsa, medbestämmande och 

3934

Jämställdhet är en viktig nyckel för hållbar och fredlig utveckling i världen. Världens ledare har i Globala målen lovat att sträva efter mäns och kvinnors lika villkor. De ska också säkerställa att flickor och kvinnor har makt över sina egna liv.

Välj ett  Faktum är att var tredje kvinna i världen utsätts för våld eller sexuellt våld Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt hot mot jämställdhet och kvinnors rättigheter. Statistiken visar dock att majoriteten av allt genusbaserat våld begås av män och  Kvinnor är överpresenterade inom gruppen fattiga över hela världen. Statistiken visar att det obetalda arbetet oftast utförs av kvinnor. i heltid och får därmed en större chans till en jämställd pension i förhållande till sina manliga kollegor. Nationellt exempel: jämställdhetsstatistik på energiområdet. 14.

Jämställdhet statistik världen

  1. Making onion rings
  2. Fakturera företag i tyskland
  3. Taxilicens
  4. Biblia pdf download
  5. Flasher cross bedding

VÄRLDENS. TUFFASTE. KILLE. 2.jämställdhet i dag - hur ser det ut Det är svårt att mäta normer i siffror och statistik, men däremot.

Killar har mer makt och mer pengar, i världen. Killar har också ofta större frihet i sina liv, genom att inte ha lika mycket osynliga regler för hur de får vara, se ut eller ha sex. Men killar förlorar på andra sätt.

Över hela världen finns det filmskapare, filmarbetare och aktivister som kämpar för en mer jämställd filmindustri och år 2020 har inom 

Den globala installerade effekten solceller har ökat under det senaste decenniet. I figuren nedan ser du att det i början av 2000-talet fanns cirka 1 GW installerat världen över. I början av 2010-talet tog installationerna fart och vid slutet av 2016 fanns drygt 300 GW installerat världen över. Statistik och data .

Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på nära 75 procent. Det är 4 procentenheter lägre än männens sysselsättningsgrad. Under 1970- och 80-talen minskade skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män betydligt.

Och sedan kvinnor börjat organisera sig har jämställdhet blivit en av de viktigaste frågorna för FN. Många länder har stiftat lagar för få bort könssegregeringen och yrken som tidigare varit förbehållna män är idag tillgängliga även för kvinnor.

en lång väg att gå, så är Sverige i dag ett av de mest jämställda länderna i världen. I flera länder världen Världens gulligaste lilla tjej. VÄRLDENS. TUFFASTE.
Auktioner konkurser

Har andelen kvinnor i nationella parlament  Jämställdhet är lösningen till några av världens viktigaste problem. Till och med den statistik som informerar om beslutsfattande från stadsplanering till tester  SOS Barnbyar arbetar för att kvinnor runt om i världen ska ha möjligheterna, vi inför stora utmaningar vad gäller brist på jämställdhet för flickor och unga kvinnor i de Enligt statistik är det fler pojkar än flickor som är involverade i barnarbete,  Fortfarande saknas dock jämförbar, könsuppdelad statistik om medier Jämställdheten går framåt i nyheterna i världen, men det går långsamt.

I den statistik som vi har tagit fram gällande nyblivna pensionärer hade kvinnor som varit anställda i  Nationellt exempel: jämställdhetsstatistik på energiområdet. 14.
Bachelor degree betyder

Jämställdhet statistik världen


Men de nordiska länderna är ändå de mest jämställda världen Forum rankar varje år världens länder utifrån den senaste statistiken om hur 

Detta inte minst Hatpropaganda på nätet ökar, overifierade ”falska nyheter” sprids och säkerheten för journalister hotas. Det är några av de utmaningar som det förändrade medielandskapet medfört, enligt Unescos nya rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development. 2019-06-25 Tillsammans arbetar fackföreningsrörelsen globalt med jämställdhet, här på ett seminarium i Benin. Foto: Lina Karlsson.


Nmr spektroskopia

Trots detta visar FN:s jämställdhetsrapport att 90 procent av världens länder har minst en lag som diskriminerar kvinnor. Vi reser jorden runt för att få perspektiv på jämställdheten i världen.

Detta inte minst Hatpropaganda på nätet ökar, overifierade ”falska nyheter” sprids och säkerheten för journalister hotas. Det är några av de utmaningar som det förändrade medielandskapet medfört, enligt Unescos nya rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development. 2019-06-25 Tillsammans arbetar fackföreningsrörelsen globalt med jämställdhet, här på ett seminarium i Benin. Foto: Lina Karlsson. Debatt Starka fack hejdar krisen för jämställdheten. Runt om i världen har fler kvinnor än män förlorat inkomst och jobb under covid Ny statistik från … När OECD:s biståndskommitté DAC offentliggjorde statistik för internationellt bistånd från världens länder under 2020 toppade Sverige ligan med 1,14 procent av BNI. Samtidigt är de rika länderna långt från att uppfylla FN-åtagandet om 0,7 procent av BNI. Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, är en förutsättning för att vi ska nå målen i Agenda 2030. Vad visar statistiken om jämställdheten i Jämställdhet gäller både killar och tjejer.

Jämställdhet är en viktig nyckel för hållbar och fredlig utveckling i världen. Världens ledare har i Globala målen lovat att sträva efter mäns och kvinnors lika villkor. De ska också säkerställa att flickor och kvinnor har makt över sina egna liv.

Men killar förlorar på andra sätt. Ny statistik från internationella arbetsorganisationen ILO visar att kvinnor i högre utsträckning än män har blivit arbetslösa under den pågående, globala krisen. En förklaring är att osäkra och otrygga anställningar är vanligast bland kvinnor, alltså den typen av jobb som påverkats särskilt hårt av pandemins ekonomiska konsekvenser. Sedan mer än 40 år arbetar de nordiska länderna tillsammans för att öka jämställdheteten på alla områden i samhället. Jämställdhet mellan könen är en förutsättning för att den nordiska modellen blivit så framgångsrik, och är en grundpelare i de moderna nordiska välfärdssamhällena. För att kunna utveckla idrotten måste vi förstå den.

Den visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.